Jaki zamówić egzamin PTE?

Egzaminy PTE zamawiamy na stronie https://www.pearsonpte.com/ poprzez osobisty profil. Profil zakładamy klikając na “Sign in”.

W kolejnym kroku wybieramy przycisk “Sign in or create account”.

Nastepnie naciskamy przycisk “Sign up”, który umozliwja utworzenie profilu myPTE.

Zakładając profil należy podać adres e-mail oraz ustawić hasło. Należy pamiętać, by podany adres e-mail był prawidłowy i jego właściciel miał do niego dostęp, gdyż cała komunikacja dotycząca egzaminów odbywa się mailowo.

Wprowadzając dane osobowe należy korzystać z alfabetu łacińskiego wyłącznie. Polskie litery zawierające znaki diakrytyczne zastępujemy literami bez tych znaków np. „ą” zastępujemy literą „a” itd.


Zwracamy uwagę na istotną informacje zawartą w niebieskiej ramce.
Profil musi odzwierciedlać informacje znajdujące się w dokumencie tożsamości. W szczególności dotyczy to takich pól jak: „First name(s)”, „Last/family name”, „Date of birth” czy „Country of citizenship”.

Administrator, przed egzaminem porówna informacje zawarte w systemie z informacjami znajdującymi się w dokumencie tożsamości i w przypadku jakichkolwiek różnic, nie pozwoli na przystąpienie do egzaminu a opłata wniesiona za egzamin przepadnie. Najczęstszym błędem jest brak wpisania do systemu drugiego mienienia. Taki błąd uniemożliwia podejście do egzaminu!

Po zalogowaniu do profilu możemy w prosty sposób wybrać i umówić właściwy egzamin. Chcąc wyjechać do Wielkiej Brytanii do pracy wybieramy “United Kingdom” w pierwszym kroku.

Następnie wybieramy “Work” w kolejnym kroku.

System podpowiada nam właściwy egzamin tj. “PTE Academic UKVI“.

Pierwszym krokiem wymaganym przed umówieniem egzaminu “PTE Academic UKVI” jest wypełnienie kwestionariusza z danymi wymaganymi przez Home Office. Zwracamy uwagę na dokument tożsamości jaki wpiszemy w tym formularzu. Zalecamy posługiwanie się paszportem. W przeciwieństwie do dowodu tożsamości, paszport zawsze zawiera podpis właściciela, a jednym etapów “odprawy” przed egzaminem jest weryfikacja podpisu właściciela dokumentu.

Bardzo istotne jest prawidłowe wpisanie numeru dokumentu tożsamości w polu “ID number”. Proszę nie wpisywać tu numeru PESEL, należy podać numer dokumentu tożsamości. Podobnie w polu “Country of issue” wpisujemy Poland, jeżeli posługujemy się polskim dokumentem tożsamości. Nie ma tu znaczenia czy dokument wystawiony był w Warszawie czy np. przez ambasadę polską w Kolumbii. Przed egzaminem administrator w centrum egzaminacyjnym weryfikuje poprawność danych zawartych w polach “ID type“, “Country of issue” oraz “ID number“. Jeżeli dane te będą różniły się od danych znajdujących się w przedłożonym administratorowi dokumencie tożsamości, egzamin nie odbędzie się i przepadnie opłata egzaminacyjna.

Po przesłaniu formularza na ekranie pojawi się dokument “PTE policies

Po akceptacji “PTE policies” system otworzy stronę pozwalającą wybrać termin egzaminu. W polu wyszukiwania “Search by location” należy wpisać Warszawa lub Polska i kliknąć na przycisk “Search“.

Jak pierwsza pozycja na liście pojawi się Centrum Egzaminacyjne BBIA. System pokazuje aktualnie dostępne terminy egzaminów i umożliwia wybór zarówno daty jak i godzinę egzaminu.

Po naciśnięciu przycisku “Book” przechodzimy do finalizacji zakupu egzaminu.

Voucher możemy opłacić on-line kartą płatniczą lub zakupionym wcześniej voucherem.