bbia Sp. z o.o. jest autoryzowanym centrum egzaminacyjnym
Pearson Vue.

Firma bbia Sp. z o.o. jako spółka córka bit Polska Sp. z o.o. przejęła zobowiązania wynikające z umowy z firmą Pearson VUE i została operatorem Pearson VUE Authorised Test Centre Select. Firma oferuje możliwość przystępowania do międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnch takich jak:

  • GMAT – Graduate Management Admission Test
  • LNAT – National Admissions Test for Law
  • IIA-CGAP – Certified Government Auditing Professional
  • IIA-CIA – Certified Internal Auditor
  • SSCP – Systems Security Certified Practitioner
  • CISSP – Certified Information Systems Security Professional

i wiele innych.